مدیر کل زندانها و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان:

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,628

دستگاه های دولتی در قالب حمایت از NGO به یاری ستاد دیه بیایند

1266308aeb50bf26a7ed69ffb5e35e90

نشست هیأت مدیره ستاد دیه استان خوزستان

ستاد دیه نهادی مردمی است که کمک به مجرمین غیر عمد و اشخاصی که انگیزه مجرمانه ای بر آنها مترتب نیست را در دستور کار دارد و در نگاه کلان، کمک به ستاد دیه بمعنای کمک به مجرمین عمدی نیست. پوستچی:دستگاه های دولتی در قالب حمایت از NGO به یاری ستاد دیه بیایند بگزارش روابط عمومی ستاد دیه خوزستان، مطلب فوق را رضا پوستچی رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان در اولین نشست اعضا در سال جاری بیان کرد و افزود: با عنایت به اینکه این نهاد مردمی و رویکرد ان نجات انسانهای گرفتار در زندان است، لذا دستگاه های دولتی ، غیر دولتی و شرکتهای وابسته به آنها و پیمانکارانی که با این مجامع در ارتباطند هم میتوانند در حوزه کمک به تشکلهای مردم نهاد به یاری این ستاد مبادرت ورزند.
مدیر کل زندانهای خوزستان خطاب به مدیر عامل ستاد دیه استان پیرامون اینکه مبحث تعامل با مجامع صنعتی، اقتصادی و اصناف و هیأتهای مذهبی و معتمدین مردمی باید در دستور کار باشد خاطر نشان ساخت: ارتباطات باید زمانبندی شده و هدفگذاری شده باشد و بشکلی اقدام شود که افکار مخاطبین خاص و عام با اهداف و قداست کار ستاد به خوبی آشنا شوند.
وی بر بیان اصولی مشکلات در تحقق رسالت ستاد دیه هم تأکید کرد و افزود: از آنجا که این مجموعه مسئولیت خطیر کمک به افراد بی بضاعت و یکی از محرومترین اقشار جامعه را عهده دار است که بواسطه شرایط فرهنگی جامعه بسیار کمتر از سایر اقشار محروم میتوانند نیاز خود را بیان و از کمکها برخوردار شوند چرا که اگر توان پرداخت دیه را داشته باشند در زندان باقی نخواهند ماند ، لذا تشریح و شفافسازی اهداف انسانی و دینی این امر انگیزه مشارکت و جذابیت جلب و اعطای کمکها را برای هر مخاطبی که درست در جریان چگونگی کمکها و هزینه کردها قرار بگیرد را فراهم میکند.
گفتنی است در ادامه این نشست صخراوی مدیر عامل ستاد دیه استان خوزستان نیز در گزارشی عملکرد ۱۴ ماهه گذشته این ستاد را تشریح کرد.همچنین در این جلسه از خدمات اثر بخش مهندس افشین مدیر عامل سابق شرکت گاز خوزستان در همکاری تنگاتنگ با ستاد دیه استان تقدیر شد.