اخبار

بی احتیاطی در کار باز هم حادثه آفرید.

بی احتیاطی در کار باز هم حادثه آفرید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,029

مددجو (س-ح) که به منظور تدارک و فراهم سازی ملزومات زندگی و ارتزاق از طریق ایزوگام نمودن سقف منازل در حال تلاش و فعالیت بوده به علت عدم رعایت نکات ایمنی هنگام کار گرفتار زندان گردید.

کمک ۱میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریالی خیرین در جشن گلریزان ایذه

کمک ۱میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریالی خیرین در جشن گلریزان ایذه

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,132

خیرین و نیکوکاران در جشن گلریزان شهرستان ایذه مبلغی معادل 1 میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جهت آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد اهداء نمودند.

جشن گلریزان در باوی برگزار گردید.

جشن گلریزان در باوی برگزار گردید.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,266

جشن گلریزان بمنظور کمک به آزادسازی مددجویان نیازمند جرائم غیرعمد با حضور خیرین و نیکوکاران در باوی برگزار گردید.

کمک ۳۵۰ میلیون تومانی آبادانی ها در جشن گلریزان

کمک ۳۵۰ میلیون تومانی آبادانی ها در جشن گلریزان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
969

جشن گلریزان آزادسازی مددجویان نیازمند جرائم غیرعمد با حضور خیرین و نیکوکاران در آبادان برگزار گردید.

جشن گلریزان در هندیجان برگزار شد.

جشن گلریزان در هندیجان برگزار شد.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,038

جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد با حضور خیرین و نیکوکاران در هندیجان  برگزار گردید.                

کمک ۷۰ میلیاردی ریالی خوزستانیها در جشن گلریزان اهواز

کمک ۷۰ میلیاردی ریالی خوزستانیها در جشن گلریزان اهواز

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,506

نیکوکاران اهوازی در جشن گلریزان اهواز مبلغی معادل 70 میلیارد ریال اهداء نمودند.