ستاد دیه-دکتر جهانگیر-سپیدار-زندان-نسوان

بازدید ۴ ساعته رئیس سازمان زندانهای کشور از زندان سپیدار اهواز

بازدید ۴ ساعته رئیس سازمان زندانهای کشور از زندان سپیدار اهواز

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
4,679

دکتر اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور، در قالب برنامه های سفر یکروزه خود به استان خوزستان، با حضور در زندان سپیدار اهواز ، ضمن بازدید از قسمت های مختلف با زندانیان دیدار و گفتگو نمود.