ستاد دیه،هاشم نیا،رئیس پلیس راه استان

ضرورت فرهنگ سازی و پیش بینی سازوکارهای پیشگیری از حوادث رانندگی

ضرورت فرهنگ سازی و پیش بینی سازوکارهای پیشگیری از حوادث رانندگی

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,237

مدیر عامل ستاد دیه در دیدار با رئیس پلیس راه استان  و رئیس راهنمایی و رانندگی استان برضرورت فرهنگ سازی و پیش بینی اقدامات متناسب پیشگیری از حوادث رانندگی تاکید کرد.