ستاد دیه،هاشم نیا،بانک ملی

دیدار مدیریت بانک ملی با مدیر نمایندگی ستاد دیه استان

دیدار مدیریت بانک ملی با مدیر نمایندگی ستاد دیه استان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,066

جلسه مشترک مدیریت بانک ملی با مدیر نمایندگی ستاد دیه در محل دفتر نمایندگی ستاد دیه استان برگزار گردید.