ستاد دیه،جولایی،گلریزان

نشست رسانه ای مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران در اهواز

نشست رسانه ای مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران در اهواز

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,108

سید اسداله جولایی گفت: بیست و ششمین همایش جشن گلریزان در اهواز امروز برگزار می گردد.