افشار نیا- هاشم نیا-پوستچی

رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد:تقویت ستاد دیه از جمله اولویتهای ما در امور زندانیان است

رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد:تقویت ستاد دیه از جمله اولویتهای ما در امور زندانیان است

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
2,396

رئیس کل دادگستری دادگستری خوزستان ، مدیر کل زندانها و مدیر عامل ستاد دیه استان  در نشستی مشترک در محل اداره کل زندانها ، راهکارهای کلان ارتقای تعاملات و همکاریهای فی مابین را در عرصه توسعه قضائی و عدالت کیفری در سال همدلی و همزبانی بررسی نمودند.