ستاد دیه ،گلریزان ،رامهرمز ، هاشم نیا

کمک ۶۰۰ میلیون ریالی رامهرمزهای در جشن گلریزان

کمک ۶۰۰ میلیون ریالی رامهرمزهای در جشن گلریزان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
801

جشن گلریزان کمک به آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد با کمک 600 میلیون ریالی خیرین و نیکوکاران همراه بوده است.