ستاد دیه، هاشم نیا ،نشست تلویزیونی

نشست تلویزیونی مدیر نمایندگی ستاد دیه

نشست تلویزیونی مدیر نمایندگی ستاد دیه

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,276

هاشم نیا گفت : خیرین نیک اندیش حامیان اصلی ستاد دیه خوزستان می باشند.