ستاد دیه، هاشم نیا، صندوق تامین خسارتها

تلاش برای آزادی زندانیان دیه تصادفات

تلاش برای آزادی زندانیان دیه تصادفات

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,108

در راستای تعامل بیشتر و تلاش برای آزادی هرچه سریعتر تمامی زندانیان دیه تصادفات رانندگی مدیر نمایندگی ستاد دیه با نماینده حقوقی صندوق تامین خسارتهای بدنی در محل ستاد دیه استان دیدار نمود.