ستاد دیه، هاشم نیا،دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دانشجویان دانشگاه شهید چمران با برگزاری تئاتر و جشنواره خیریه  غذا به یاری زندانیان جرایم غیرعمد آمدند

دانشجویان دانشگاه شهید چمران با برگزاری تئاتر و جشنواره خیریه غذا به یاری زندانیان جرایم غیرعمد آمدند

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,594

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد اقدام به برگزاری تئاتر و جشنواره غذا در دانشگاه شهید چمران نمودند.