ستاد دیه، هاشم نیا،الکتونیکی شدن پرونده ها

الکترونیکی شدن بیش از ۲هزار پرونده

الکترونیکی شدن بیش از ۲هزار پرونده

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,072

مدیرعامل ستاد دیه خوزستان از انجام طرح الکترونیکی شدن بیش از 2هزار پرونده در این استان خبر داد.