ستاد دیه،هاشم نیا،گذشت شاکی

آزادی یک زندانی با رضایت ۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریالی شاکی

آزادی یک زندانی با رضایت ۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریالی شاکی

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,240

"س-ن" که به جرم محکومیت مالی به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 532 میلیون ریال به شاکی خود محکوم به حبس شده بود با مساعدت کمیته صلح و سازش ستاد دیه از این محکومیت رهایی یافت.