ستاد دیه،هاشم نیا،رامهرمز،غیرعمد

دیدار مدیرعامل ستاد دیه با مددجویان جرائم غیرعمد زندان رامهرمز

دیدار مدیرعامل ستاد دیه با مددجویان جرائم غیرعمد زندان رامهرمز

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,229

در بازدید مدیر عامل ستاد دیه از زندان رامهرمز زندانیان جرائم غیرعمد به طرح مسائل و مشکلات مربوط  به پرونده های خود پرداختند.