ستاد دیه،هاشم نیا،ازادی 21نفر در تیرماه

آزادی ۲۱نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در تیرماه

آزادی ۲۱نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در تیرماه

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,178

21نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در تیرماه از زندانهای خوزستان آزاد شدند .