ستاد دیه،حادثه کارگاهی

تپه خاکی، جوان ۳۵ ساله را روانه زندان کرد.

تپه خاکی، جوان ۳۵ ساله را روانه زندان کرد.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,326

جوان 35 ساله ای که به دلیل یک سهل انگاری در محیط کارگاهی از دی ماه 94 روانه زندان شد.