ستاد دیه،آتش سوزی

مغازه شال فرشی در آتش سوخت.

مغازه شال فرشی در آتش سوخت.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,226

یک باب مغازه شال فروشی طعمه آتش شد و تمام اجناس مغازه در میان شعله های آتش از بین رفت.