آموزش پرورش-گلریزان

اولین گلریزان ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان  جرائم غیر عمد جامعه فرهنگیان خوزستان برگزار میشود

اولین گلریزان ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد جامعه فرهنگیان خوزستان برگزار میشود

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
2,439

مدیر عامل ستاد دیه خوزستان گفت : برای آزادسازی فرهنگیانی که به سبب جرائم غیر عمد در زندانها هستند با مشارکت مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان برگذار میشود.