ستاد دیه-هاشم نیا-محرم-نیکو کاری

مدیرعامل ستاد دیه خوزستان برنامه های ستاد را در ماه محرم تشریح کرد

مدیرعامل ستاد دیه خوزستان برنامه های ستاد را در ماه محرم تشریح کرد

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,512

مدیر عامل ستاد دیه خوزستان گفت: منویات محترم میتواند عامل توسعه فرهنگ گذشت و توسعه فعالیتهای حمایتی و معاضدتی برای آرادسازی زندانیان جرایم غیر عمد باشد.