ستاد دیه، هاشم نیا،بازگشت زیر یک درصد زندانیان به زندان

مدیر عامل ستاد دیه خوزستان : بازگشت به زندان زندانیان تحت پوشش ستاد دیه زیر یک درصد است .

مدیر عامل ستاد دیه خوزستان : بازگشت به زندان زندانیان تحت پوشش ستاد دیه زیر یک درصد است .

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,274

طی یک و نیم سال گذشته از مجموع زندانیان آزاد شده از زندان توسط ستاد دیه ، فقط دو نفر مجدد به زندان بازگشته که این مبین تاثیر بسزای ستاد دیه در کاهش پایدار جمعیت کیفری زندانیان در زندان و جامعه است.