ستاد دیه،چک، ضمانت

زندانی شدن پدر بخاطر ضمانت از پسر

زندانی شدن پدر بخاطر ضمانت از پسر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,455

مددجو (ع-س)جانباز شیمیایی 50 ساله بعلت ضمانت از فرزند خود و به علت تامین نشدن وجه چک توسط فرزند روانه زندان گردید.