ستاد دیه،هاشم نیا، گلریزان

کمک نود و سه میلیاردی ریالی اهوازی ها در جشن گلریزان

کمک نود و سه میلیاردی ریالی اهوازی ها در جشن گلریزان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
922

جشن گلریزان شهروندان اهوازی که با هدف آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد برگزار گردید کمک نود و سه میلیارد ریالی خیرین را به همراه داشت.