کمک چهار میلیاردی اهوازی ها در جشن گلریزان

بیست و پنجمین همایش جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در اهواز با حضور رئیس کل دادگستری استان ، مدیر آمار و رایانه ستاد دیه کشور ، مدیر کل زندانهای زندانهای خوزستان و جمعی از خیرین برگزار شد.