ستاد دیه،هاشم نیا،جلسه محقین

نشست هم اندیشی محققین و رئیس گروه تحقیق با مدیرنمایندگی ستاد دیه

نشست هم اندیشی محققین و رئیس گروه تحقیق با مدیرنمایندگی ستاد دیه

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,070

نشست هم اندیشی محققین  و مدیر نمایندگی ستاد دیه با هدف تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده های زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد برگزار گردید.