ستاد دیه،نوسانات بازار،نسوان

نوسانات بازار و زندانی شدن دختر جوان

نوسانات بازار و زندانی شدن دختر جوان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,484

دختر جوان فکرش را نمی کرد روزی به زندان قدم گذارد و تصورش از زندان دیوارهای بلند و حصارهای آهنی بود و زندان را تنها جای تبهکاران حرفه ای می دانست . اما از بد روزگار گرفتار حصار زندان شد.