ستاد دیه،حوادث کارگاهی

تعمیرات ساختمانی حادثه آفرید

تعمیرات ساختمانی حادثه آفرید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,216

استخدام کارگر برای انجام تعمیرات یک باب منزل مسکونی مرگ این کارگر و زندانی شدن کارفرمایش را به دنبال داشت.