ستاد دیه،اکبریان،سینما هلال

سینما هلال اهواز دستگیر دو زندانی غیر عمد شد.

سینما هلال اهواز دستگیر دو زندانی غیر عمد شد.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
1,889

سینما هلال اهواز در اقدامی خیرخواهانه یک هفته فروش بلیط خود را صرف آزادی دو زندانی غیرعمد نمود.