index

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
53

مدیریت ستاد دیه استان

حجت السلام هاشمی

معرفی ستاد دیه استان خوزستان

آشنائی با ستاد دیه استان خوزستان در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و با اختیار حاصله ازبند ۱۱ ماده ۲۴ اساسنامه مزبور ، آئین نامه تأسیس شعب ستاد دیه ( در استانها ) که به اختصار شعب گفته میشود به شرح ذیل تصویب می گردد : ماده ۱ : بمنظور تسهیل و تعجیل در تحقق اهداف موردنظر ماده ۲ اساسنامه ستاد ، با تصویب حداکثر آراء هیئت مدیره و درصورت لزوم در استانهای سراسر کشور ، شعبی بدین منظور تأسیس میگردد . ماده ۲ : مدت فعالیت هریک از شعب تابع مدت فعالیت ستاد میباشد . ماده ۳ : مرکز اصلی شعب در مراکز استانها خواهد بود که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آنرا تغییر دهد . ماده ۴ : تأمین سرمایه اولیه شعب با ستاد مرکزی بوده که کلیه مبالغ آن توسط افراد خیّر و نیکوکار تأمین گردیده است . تبصره : شعب میتوانند از محل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیافزاید . ماده ۵ : درآمدها و هزینه های شعب باید باتوجه به مواد اساسنامه و 


بیشتر بخوانید

اخبار


#استان_خوزستان


#اهواز


#استان_ها


آزادی هشت زندانی غیرعمد به نیت امام مهربانی ها امام رضا(ع)

آزادی هشت زندانی غیرعمد به نیت امام مهربانی ها امام رضا(ع)


آزادی ۳۱ زندانی غیرعمد خوزستان در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

آزادی ۳۱ زندانی غیرعمد خوزستان در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

ul > .bdt-post-block-item; delay: 350;”>

آخرین اخبار

  • مدد جویان استان خوزستان


بیشتر بخوانید

  • کلیپ ها


آزادی هشت زندانی غیرعمد به نیت امام مهربانی ها امام رضا(ع)

آزادی هشت زندانی غیرعمد به نیت امام مهربانی ها امام رضا(ع)

ul > .bdt-post-block-item; delay: 350;”>


بیشتر بخوانید

نظرات بسته شده است.