header

معرفی سایت

آشنائی با ستاد دیه استان خوزستان در اجراي تبصره ذيل ماده 4 اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و با اختيار حاصله ازبند 11 ماده 24 اساسنامه مزبور ، آئين نامه تأسيس شعب ستاد ديه ( در استانها ) كه به اختصار شعب گفته ميشود به شرح ذيل تصويب مي گردد : ماده 1 : بمنظور تسهيل و تعجيل در تحقق اهداف موردنظر ماده 2 اساسنامه ستاد ، با تصويب حداكثر آراء هيئت مديره و درصورت لزوم در استانهاي سراسر كشور ، شعبي بدين منظور تأسيس ميگردد . ماده 2 : مدت فعاليت هريك از شعب تابع مدت فعاليت ستاد ميباشد . ماده 3 : مركز اصلي شعب در مراكز استانها خواهد بود كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آنرا تغيير دهد . ماده 4 : تأمين سرمايه اوليه شعب با ستاد مركزي بوده كه كليه مبالغ آن توسط افراد خيّر و نيكوكار تأمين گرديده است . تبصره : شعب ميتوانند از محل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيافزايد . ماده 5 : درآمدها و هزينه هاي شعب بايد باتوجه به مواد اساسنامه و طبق اصول حسابداري و قانون تجارت در دفاتر قانوني ثبت گردد . ماده 6 : سال مالي از اول فرودين ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ، مگر در سال اول تأسيس كه ابتداي سال مالي تاريخ تأسيس شعب خواهد بود . تبصره : ترازنامه هرسال مالي بايد تا آخر خردادماه تهيه و به هيئت امناء شعب ارسال تا پس از بررسي آن به هيئت امناء ستاد مركز ارائه گردد . ماده 7 : اركان شعب عبارتند از : الف ) هيئت امناء ب ) هيئت مديره ج) مديرعامل د) بازرسان تلاش ما این است که در آزادی افرادی که دارای جرائم مجرمانه نیستند و رفع مشکلات آنان و خانواده هایشان و تبعات زندان بر جامعه اقدامات اثر بخشی را با استفاده از ظرفیت خیرین ، وجوه اداره شده، تسهیلات و میزان گذشت و بخشش شکات ، به انجام برسانیم. قدرت اله هاشم نیا-مدیر عامل ستاد دیه استان خوزستان

آزادی هشت زندانی غیرعمد به نیت امام مهربانی ها امام رضا(ع) آزادی ۳۱ زندانی غیرعمد خوزستان در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی گلریزانی برای آزادی ۱۵ زندانی غیرعمد با کمک هنرمند کشورمان گلریزان آزادسازی ۷۲ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد استان خوزستان گلریزان ستاد دیه استان خوزستان به مناسبت عید سعید غدیر خم رئیس کل دادگستری خوزستان:آموزش مهارتهای اساسی زندگی به زندانیان در راس امور فرهنگی باشد/آزادی ۶۵ زندانی خوزستان بمناسبت هفته قوه قضائیه نشست تلویزیونی مدیر نمایندگی ستاد دیه آزادی ۲۳۰ زندانی غیرعمد در طول سال۹۸ بازی با طعم مرگ آزادی ۱۵۴ زندانی غیرعمد در ۱۰ ماهه نخست سال جاری

مدیریت ستاد دیه استان

حجت السلام هاشمی

معرفی ستاد دیه استان خوزستان

آشنائی با ستاد دیه استان خوزستان در اجراي تبصره ذيل ماده 4 اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و با اختيار حاصله ازبند 11 ماده 24 اساسنامه مزبور ، آئين نامه تأسيس شعب ستاد ديه ( در استانها ) كه به اختصار شعب گفته ميشود به شرح ذيل تصويب مي گردد : ماده 1 : بمنظور تسهيل و تعجيل در تحقق اهداف موردنظر ماده 2 اساسنامه ستاد ، با تصويب حداكثر آراء هيئت مديره و درصورت لزوم در استانهاي سراسر كشور ، شعبي بدين منظور تأسيس ميگردد . ماده 2 : مدت فعاليت هريك از شعب تابع مدت فعاليت ستاد ميباشد . ماده 3 : مركز اصلي شعب در مراكز استانها خواهد بود كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آنرا تغيير دهد . ماده 4 : تأمين سرمايه اوليه شعب با ستاد مركزي بوده كه كليه مبالغ آن توسط افراد خيّر و نيكوكار تأمين گرديده است . تبصره : شعب ميتوانند از محل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيافزايد . ماده 5 : درآمدها و هزينه هاي شعب بايد باتوجه به مواد اساسنامه و 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 20.18.18
IMG-20200813-WA0004
IMG-20201022-WA0010

حامیان

advertisement advertisement