مدیر عامل ستاد دیه خبر داد:

مدیر عامل ستاد دیه خبر داد:

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
1,890

زندانیان جرایم عمد مشمول خدمات ستاد دیه نمی شوند

مسئول هماهنگی و ساماندهی مشارکتهای اجتماعی  زندانهای خوزستان:

مسئول هماهنگی و ساماندهی مشارکتهای اجتماعی زندانهای خوزستان:

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
2,178

جای جرائم غیر عمد در زندانها نیست

مروری بر جشن گلریزان زندانهای خوزستان در سال ۹۳-گزارش شماره ۱

مروری بر جشن گلریزان زندانهای خوزستان در سال ۹۳-گزارش شماره ۱

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
4,807

رضا پوستچی:کمک 12 میلیارد ریالی خیرین به جشنهای گلریزان ستاد دیه در خوزستان

مروری بر جشن گلریزان ستاد دیه خوزستان در سال ۹۳-گزارش شماره ۲

مروری بر جشن گلریزان ستاد دیه خوزستان در سال ۹۳-گزارش شماره ۲

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
3,078

جشن گلریزان ستاد دیه استان خوزستان در ماه رمضان المبارک سال 1393 در محل سالن اجتماتعات شرکت ساب خوزستان برگذار شد.

مدیر کل زندانها و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان:

مدیر کل زندانها و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان:

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
1,738

دستگاه های دولتی در قالب حمایت از NGO به یاری ستاد دیه بیایند